fredag 26 juni 2015

Avsnitt 5 - Barnperspektivet - Hedenmark Hallgren Podcast

I avsnitt fem av Hedenmark Hallgren Podcast är Annas dotter Wilma med och berättar om hur hon upplever det är att ha en mamma med funktionshinder. Veronica, Wilma och Anna pratar även om USA, och skillnaden mellan amerikansk och svensk lagstiftning gällande diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar.

Du kan ladda hem avsnittet här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar